Alléskolans bibliotek

Förmågan SPANA och SONDERA handlar om källkännedom dvs. vilka källor finns det att tillgå? Vilka källor kan vara lämpliga för mig, vilka typer av källor finns det? Det handlar också om att veta hur man går till väga för att skapa sig en översikt över ett ämne utifrån den fråga som eleven har formulerat för att hitta bra sökord.

 Här ser du förmågans progression:

 • Eleven funderar, med handledning, över var man kan hitta svar t.ex. genom att läsa en bok, se en film, titta själv, fråga någon.
 • Eleven känner till begreppet källa och vet att källor kan vara texter, bilder, foton, berättelser, filmer, personer etc.
 • Eleven känner till några hemsidor/länksamlingar med fakta anpassade för sin åldersgrupp.
 • Eleven funderar, utifrån sin fråga, över var man kan hitta svar.
 • Eleven känner till flera sätt att hitta svar: observation, intervju, textläsning, uppslagsverk etc.
 • Eleven känner till flera sätt att hitta svar: observation, intervju, textläsning, uppslagsverk etc.
 • Eleven känner till några hemsidor/länksamlingar med fakta anpassade för sin åldersgrupp.
 • Eleven funderar, utifrån sin frågeställning, över vilka källor som kan vara lämpliga att söka i. Eleven resonerar kring flera olika typer av källor och inser värdet i att använda varierade källor.
 • Eleven känner till olika källor: muntliga, skriftliga, materiella och digitala.
 • Eleven känner till några hemsidor/länksamlingar med fakta anpassde för sin åldersgrupp.
 • Eleven inser behovet av att skaffa sig en översikt över ett ämnesområde, t.ex. genom ett uppslagsverk, för att kunna genomföra bra sökningar.

 

 • Eleven resonerar, utifrån sin problemformulering och sina frågeställningar, kring vilka källor som kan vara lämpliga för att finna svaret och inser värdet i att använda varierade källor.
 • Eleven inser behovet av att skaffa sig en översikt över ett ämnesområde, t.ex. genom ett uppslagsverk, för att kunna genomföra bra sökningar.

Detta kan du som pedagog ha nytta av för att kunna stötta dina elevers utveckling av förmågan SPANA/SONDERA:

Hur kan jag undervisa eleverna om vilka olika sorters källor som finns?

Vilka länksamlingar på nätet är lämpliga för min åldersgrupp av elever?

Hur kan jag tillsammans skapa en översikt över ämnesområdet med mina elever?