Alléskolans bibliotek

Förmågan SPANA och SONDERA handlar om källkännedom dvs. vilka källor finns det att tillgå? Vilka källor kan vara lämpliga för mig, vilka typer av källor finns det? Det handlar också om att veta hur man går till väga för att skapa sig en översikt över ett ämne utifrån den fråga som eleven har formulerat för att hitta bra sökord.

 Här ser du förmågans progression:

Detta kan du som pedagog ha nytta av för att kunna stötta dina elevers utveckling av förmågan SPANA/SONDERA:

Hur kan jag undervisa eleverna om vilka olika sorters källor som finns?

Vilka länksamlingar på nätet är lämpliga för min åldersgrupp av elever?

Hur kan jag tillsammans skapa en översikt över ämnesområdet med mina elever?