Alléskolans bibliotek

Biblioteksmysteriet

Syfte: Det är viktigt att lära sig att hitta i biblioteket. Genom att lära sig att hitta fysiskt i biblioteket tränas också elevernas förståelse för att information är organiserad och sökbar. Allébibblans idé är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i sin informationssökning. I fyran guidar vi och handleder så mycket som möjligt när eleverna besöker bibblan, för att eleverna så småningom ska kunna både hitta och låna på egen hand.

Upplägg: Biblioteksmysteriet är skapat för att du som lärare i åk 4 lätt ska kunna börja jobba med biblioteksorientering.  Ni är välkomna att ta del av materialet här och i biblioteket finns övningarna att genomföra i mindre grupper som besöker biblioteket. Nedan hittar du ett förslag på hur du kan lägga upp det:

  1. Ringa in elevernas förkunskaper: Prata med dina elever om vad de kan om bibliotek, när de besöker ett bibliotek och varför. Prata om hur de brukar göra för att hitta i ett bibliotek.
  2. Titta på filmen tillsammans med dina elever. 

3. Besök i mindre grupper biblioteket och gör övningarna som finns här. Ta gärna med klassdatorer så kan fler arbeta samtidigt. Max fyra grupper åt gången.

Du väljer själv hur mycket du genomför på egen hand med klassen eller om du vill ha stöttning från oss men helst vill vi att vi hörs av innan ni kommer hit för biblioteksövningarna. Hoppas du får glädje av materialet och välkommen med din klass!