MIK matris

Färdigheterna nedan finns samlade i en matris .
Där kan du läsa vågrätt för att följa färdigheternas progression över årskurserna samt lodrätt för att se kraven inom ett visst stadium.

Röd tråd för Åtvidabergs skolor är förmågorna:


Formulera en fråga.


Var söker jag svar? Kunskap OM källor.


Hur hittar jag svar? Kunskap om hur jag hittar I källor.


Bedömning av källor.


Jämföra källor.


Sammanställa informationen/återge svaret.

Använda och sprida informationen och delta i demokratin.


Kunna redovisa hur du gjorde, varför, hur du tänkte.