Alléskolans bibliotek

Färdigheterna nedan finns samlade i en matris .
Där kan du läsa vågrätt för att följa färdigheternas progression över årskurserna samt lodrätt för att se kraven inom ett visst stadium.

observera!

Eftersom delar av mik-matrisens materialet är skyddad av upphovsrätten delas länkarna endast med organisationen. 

Röd tråd för Åtvidabergs skolor är förmågorna: