Länksamlingar

För alla årskurser:

Skolverkets söktjänst för skolan: Spindeln

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/soka/sok-med-spindeln

Nationalencyklopedin Junior http://www.ne.se/junior/

Länkskafferiet http://www.lankskafferiet.org/ (osäkerhet om hur sidan uppdateras idag)

UrSkola http://urskola.se/

Unga fakta http://www.ungafakta.se/

Centrumskolan i Växjö (Årets skolbibliotek 2014) har en stor samling länkar kring olika ämnen:

http://ibiblioteket.wikispaces.com/Temal%C3%A4nkar

7-9 dessutom:

Nationalencyklopedien ne.se

SO-rummet