Alléskolans bibliotek

ANVÄNDA och SPRIDA handlar om att eleven får använda sig av informationen till att genomföra något eller ta beslut. Det handlar också om att själv kunna sprida egenproducerad information. Hur skyddar man sitt eget material och hur får vi sprida andras material?

Genom att ha jobbat noga med att välja en bra frågeställning som inte i första hand endast är beskrivande, utan undersökande, kan eleven använda informationen till att kunna ta ställning i olika frågor.

Hur kan jag träna mina elever i att resonera diskutera och ta ställning utifrån den information eleven skaffat sig?

 

Hur kan jag förklara hur upphovsrätten fungerar? Vad får spridas/delas?


  • Film: Introduktion till upphovsrätt

  • Filmer om Creative Commons är och hur creative commons kan användas: