Alléskolans bibliotek

Checklista – vad utmärker en bra fråga?

Det är viktigt att eleven får mycket tid med att formulera en bra fråga. Frågan kommer också att styra sökningarna. Frågan får inte vara bred, men inte heller för snäv. Exempel på en för bred och oprecis fråga är till exempel ”Hur får jag mitt drömjobb?” och en alldeles för snäv fråga är t.ex. ”Hur gammal blev Gustav Vasa?” eller frågor som det går att svara ”ja” eller ”nej” på.

  • Är frågan intressant?
  • Motsvarar frågan de krav som läraren har bestämt för uppgiften?
  • Finns det tillräckligt med tid för att samla in och sammanställa material?
  • Finns det tillräckligt med källor och som jag dessutom behärskar?
  • Undvik beskrivande frågor, välj istället en fråga som det kan finnas fler olika svar på. Jämför t.ex. ”Vad var en gladiator?” (beskrivande) med ”Varför fanns det gladiatorspel under Antiken?” (undersökande)
  • Går det att ha egna tankar/funderingar om din fråga?