Alléskolans bibliotek

Om MIK-jam

Hösten 2020 genomförde Alléskolan ett MIK-jam med hela personalgruppen som deltagare. Detta var det första MIK-jammet som genomfördes på en skola med pedagoger och annan skolpersonal som målgrupp. 

Här har vi sparat all info kring MIK-jammet för andra att ta del av. 

Vad är MIK?

MIK står för medie- och informationskunnighet: att kunna hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper. MIK handlar om alla människors rätt till information och kunskap. Kort och gott en demokratifråga. 

Vad är ett jam?

Under ett jam samlas människor med olika bakgrunder för att skapa idéer tillsammans. I vårt fall lärare med olika ämneskunskaper, elevhälsa, resurser, kunniga medarbetare inom olika områden och inspiratörer från olika yrkeskategorier. Fokus ligger på att ha roligt, bredda kunskaperna och inspireras av varandra.

Vad innebär Alléskolans MIK-jam?

Under en hel dag kommer du att få chans att vidga dina vyer vad gäller MIK. Utifrån ett valt tema kommer du tillsammans med kollegor och inspiratörer inom olika yrkesgrupper få diskutera och utveckla idéer kring hur MIK kan implementeras i undervisningen. Vi ska fånga upp idéer och ta tillvara dem till framtida arbete.

Alléskolans MIK-jam kommer att genomföras

– åk 7-9 fredagen den 7 augusti

– åk 4-6 och särskolan måndagen den 10 augusti