Alléskolans bibliotek

Under läsåret 19/20 påbörjas ett MIK-projekt på Alléskolan årskurs 4 och 7 kommer vara pilot-klasser för den nya MIK-ekologin på skolan. Under kommande år följer de andra årskurserna så att vi om tre år har en röd MIK-tråd från årskurs 4 till 9.

Fokus ligger på

  • Mediakunnighet
  • Informationskunnighet
  • Bibliotekskunnighet
  • Yttrandefrihets- och informationsfrihetskunnighet

Inom ämnena

  • Svenska
  • Samhällsorienterade ämnen
  • Naturorienterande ämnen