Alléskolans bibliotek

För Alléskolan har MIK blivit ett arbete som hela tiden utvecklas och som idag arbetas med kontinuerligt och systematiskt. MIK-arbetet utgår från skolbiblioteket och MIK-gruppen, med stöd av ledningen.