Alléskolans bibliotek

Karin Nielsen Lundin
Skolbibliotekarie

med särskilt ansvar för läs/språklig förmåga.

karin.nielsen-lundin@utb.atvidaberg.se

Mail
Anna Danielsson
Skolbibliotekarie

med särskilt ansvar för MIK/Digital kompetens.

anna.danielsson@utb.atvidaberg.se

Mail
Lina Nässén
Biblioteksassistent

med särskilt uppdrag för digital kompetens och digital teknik.

lina.nassen@utb.atvidaberg.se

Mail
Chistina Holmén Hägerdal
Skoldatateksansvarig

christina.holmen-hagerdal@utb.atvidaberg.se

Mail

Skolbiblioteket, Allmänna frågor:

Skoldatateket, Allmänna frågor: