Alléskolans bibliotek

Genom skolbiblioteket har du tillgång till en mängd informationsresurser. Klicka på rubrikerna för att börja nyttja dem.

Du vet väl att du som elev eller lärare alltid är välkommen in i bibblan för att få hjälp med ditt skolarbete eller med underlag till dina lektioner. Vi hjälper dig!