Alléskolans bibliotek

Förmågan att kunna formulera en FRÅGA är avgörande för att kunna söka svar. 

Så här ser progressionen ut från förskoleklass till gymnasiet

Du som pedagog kan stötta och utveckla elevens lärande genom en rad olika aktiviteter och övningar i din undervisning:

Hur kan du jobba fram en bra fråga tillsammans med eleverna?

Hur kan ni bedöma om frågan är bra och undersökningsbar?