Alléskolans bibliotek

Hur utforskar man ett ämne?

Eleven måste få hjälp med att utforska ett ämne för att kunna ställa intressanta och relevanta frågor som de sedan ska söka svar på. Du måste ta till ordentligt med tid för den här processen för att eleven ska få klarhet i vad den ska göra och för att kunna göra bra sökningar efter information.

Undersök och använd vad eleven redan vet

  • Låt eleverna sitta i smågrupper och samla vad de kan om ämnet sedan tidigare.
Ämne: Vikingar
Vad vet jag redan?Hur vet jag detta?
 Vikingar åkte på vikingatåg Jag har läst det i en faktabok
  • Gör en gemensam mind map över ämnet på tavlan. (helklass)
  • Skriv gemensamma frågor som väcktes utifrån det eleven redan vet och som eleverna vill veta mer om. ”Vi vet att vikingarna åkte på vikingatåg” men vi vill också vet ”Vart åkte vikingarna?” och ”Varför åkte vikingarna på vikingatåg?”

Skaffa en ämnesöversikt

  • Sök upp ämnet i ett uppslagsverk (ne.se, wikipedia) för att få en ämnesöversikt. Vad tas upp? Vilken information är ny för eleven? Samla nya nyckelord. Sök främst efter ämnesområdets ”vem, vad, när och vad”. Dvs. tider, platser, personer, händelser, ämnesspecifika ord.
  • Slå upp ämnet i innehållsförteckningen/registret i elevens läromedel. Vad tas upp i läromedlet? Vad för information var nytt eleven? Samla nya nyckelord. Sök främst efter ämnesområdets ”vem, vad, när och vad”. Dvs. tider, platser, personer, händelser, ämnesspecifika ord.
  • Ordlista -Slå upp svåra ord. Vad betyder orden?
  • Låt eleverna läsa en introducerande artikel i ämnet. Vad för information var nytt eleven? Samla nya nyckelord. Sök främst efter ämnesområdets ”vem, vad, när och vad”. Dvs. tider, platser, personer, händelser, ämnesspecifika ord.

Formulera frågor tillsammans