Alléskolans bibliotek

Eleven ska också klara av att SAMMANSTÄLLA fakta och information som samlats ihop. Det kan vara i en faktatext, men det kan förstås röra sig av andra typer av redovisningsformer.

Dessa mallar för hur en faktatext ska se ut har vi kommit överens om att använda på Alléskolan:

Så här ska källhänvisningar, citat och referat göras:

Hur kan jag stötta eleverna i att skapa en disposition i sin huvudtext/resultatdel?

  • Eleven kan vara hjälpt av sin flerfältare för att skapa rubriker och disposition.

Referens och källförteckning