Alléskolans bibliotek

Eleven ska också klara av att SAMMANSTÄLLA fakta och information som samlats ihop. Det kan vara i en faktatext, men det kan förstås röra sig av andra typer av redovisningsformer.

 • Eleven återger, med handledning, svaret på sin fråga.
 • Eleven sammanställer sitt svar till en enkel faktatext.
 • Eleven sammanställer skriftligt sina svar till en löpande text.
 • Eleven redovisar sina källor i en källförteckning.
 • Eleven skriver en faktatext (enligt mall) med en tydlig fråga, en sökberättelse, en faktadel, egna funderingar kring resultat och källförteckning.
 • Eleven sammanställer skriftligt sina svar till en löpande text.
 • Eleven citerar och refererar till en källa i den löpande texten och ställer upp en källförteckning på använda källor.
 • Eleven skriver enligt en rapportmall med inledning, resultat, diskussion och källförteckning.
 • Eleven sammanställer informationen i en sammanhängande självständig text, med hjälp av språkliga sambandsmarkörer och löpande referatmarkörer.
 • Eleven följer vetenskaplig sed gällande uppsatsens/rapportens olika delar och hanterar konsekvent källor i såväl källförteckning som källhänvisning.

Dessa mallar för hur en faktatext ska se ut har vi kommit överens om att använda på Alléskolan:

Så här ska källhänvisningar, citat och referat göras:

Hur kan jag stötta eleverna i att skapa en disposition i sin huvudtext/resultatdel?

 • Eleven kan vara hjälpt av sin flerfältare för att skapa rubriker och disposition.