Alléskolans bibliotek

Förmågan att HITTA handlar om att utveckla förmågan att hitta i källor.

Progressionen i förmågan ser ut så här:

 • Eleven hittar information i en, av läraren given, enkel faktatext.
 • Eleven hittar information på en webbsida, i en tidskrift och i en bok för barn.
 • Eleven kan hantera en innehållsförteckning.
 • Eleven söker information genom att intervjua.
 • Eleven hittar information i en avgränsad mängd källor.
 • Eleven funderar över sökord för att hitta i böcker och på internet.
 • Eleven kan hantera register och innehållsförteckning.
 • Eleven kan hantera uppslagverk.
 • Eleven söker information genom att intervjua.
 • Eleven hittar information utifrån sin frågeställning i ett avgränsat och varierat antal källor.
 • Eleven planerar, dokumenterar och använder sig genomtänkt av sökord för sökningar både på internet och i litteratur.
 • Eleven kan hantera register och innehållsförteckning.
 • Eleven gör sökningar i bibliotekskatalogen och hittar i biblioteket.
 • Eleven genomför en planerad, enklare intervju, med syfte att inhämta information.
 • Eleven uppsöker, med viss självständighet, källor och anpassar sina sökstrategier efter de svar som uppkommer.
 • Eleven gör sökningar i bibliotekskatalogen och hittar i biblioteket.
 • Eleven genomför en planerad intervju, med syfte att inhämta information.

Aktiviteter och övningar som du som pedagog kan genomföra i din undervisning för att få eleverna att lyckas i sin utveckling av förmågan HITTA är:

Hur hjälper jag mina elever att hitta lämpliga sökord för att leta på google och i olika register/innehållsförteckningar?

Hur hjälper jag mina elever att googla bättre?

Hur kan jag lära mina elever att hitta i ett biblioteks resurser?

Hur kan mina elever genomföra en intervju för att inhämta information?

Hur kan jag hjälpa mina elever att sätta ord och tänka kring sina sökningar efter information?