Alléskolans bibliotek

Förmågan att HITTA handlar om att utveckla förmågan att hitta i källor.

Progressionen i förmågan ser ut så här:

Aktiviteter och övningar som du som pedagog kan genomföra i din undervisning för att få eleverna att lyckas i sin utveckling av förmågan HITTA är:

Hur hjälper jag mina elever att hitta lämpliga sökord för att leta på google och i olika register/innehållsförteckningar?

Hur hjälper jag mina elever att googla bättre?

Hur kan jag lära mina elever att hitta i ett biblioteks resurser?

Hur kan mina elever genomföra en intervju för att inhämta information?

Hur kan jag hjälpa mina elever att sätta ord och tänka kring sina sökningar efter information?