Alléskolans bibliotek

Förmågan att kunna METATÄNKA handlar om att fundera över sin egen informationssökningsprocess. Att kunna förklara hur eleven gjorde och varför.

Hur kan eleverna få hjälp med att sätta ord på sin sökprocess?