Alléskolans bibliotek

Informationstjuvar – lässtrategi för faktatexter

Informationstjuvar är en lässtrategi som hjälper eleven att skaffa sig förförståelse innan läsningen av en faktatext. För att kunna vara framgångsrik i att hitta i källor behöver eleven klara av att hantera och läsa faktatexter. Genom att du tränar den här metoden med dina elever hjälper du dem att bli skickliga läsare. Har du dessutom gjort en ”flerfältare” tillsammans med dina elever, innan läsningen, får eleverna ännu mer stöd i att hitta vad de letar efter under sin läsning. Filmen nedan visar tydligt och konkret hur du använder modellen tillsammans med dina elever.