Alléskolans bibliotek

Antal: 4 stycken

App: BlueBot

Tillbehör:

Laddstation till 6 st Blue-Bot

2 st genomskinliga rutnätsmattor

4 st egen gjorda rutnät (3×3)

Läs mer om blue-bot:

blogginlägg: