Alléskolans bibliotek

Antal:

1 ihop monterad mbot Ranger

1 ihop monterad mbot Dashing Raptor

Appar:

  • mBlockly
  • mBlock
  • Makerblock

PC program: mBlock
App för Chromebook

Tillbehör: 2 USB sladdar