Alléskolans bibliotek

Skolbiblioteket har 6 stycken Ipads till utlån. En förteckning över vilka appar som finns installerade hittar du här. Det finns flera tillbehör till paddorna, både för programmering, film, podd och animation.