Alléskolans bibliotek

Skolbiblioteket har flera olika robotar för att underlätta en progression i undervisningen med programmering. Från basic, Blue bot, till robotar som både går att styra via appar, blockprogrammering och kod.