Alléskolans bibliotek

Tillbehör för animation:

  • 1 st animationsstudio
  • 2 st böcker ”Lär dig animera med datorn”