Alléskolans bibliotek

I biblioteket finns det en hel hylla med litteratur om hur du kan arbeta med teknik och vad tekniken har för påverkan på människan och samhället. Här hittar du både lathundar och mer teoretiska texter.

Vi har varit med och organiserat och genomfört många pass med teknik och barngrupper och omvärldsbevakar det pedagogiska fältet. Ta gärna hjälp av oss när du planerar dina lektioner!