Alléskolans bibliotek

Information till deltagare

Uppmärksamma! En del information finns i två upplagor – Plan A och Plan B. Plan A kommer vi förhoppningsvis arbeta efter under MIK-jammet då den innebär att allt är ”som det brukar” och vi får träffas över arbetslagen, mingla i grupp och bjuda in personer utifrån.

Plan B är anpassad för de restriktioner som gäller om rådande omständigheter fortsätter gälla även efter sommaren. Då kommer arbetslagen få arbeta tillsammans, vi kommer dela upp oss vid fika och lunch samt inte välja var vi vill sitta i matsalen. Dessvärre kommer flertalet inspiratörer ej heller kunna/få besöka oss utan finns med i grupperna via länk.