Alléskolans bibliotek

Vilka är vi?

I maj 2019 genomfördes ett MIK-jam på Arbetets museum i Norrköping. Arrangörer var Interaktiva rum, Edvira, Film i Öst och Region Östergötland. Vi var två förväntansfulla deltagare från Alléskolan som åkte iväg på denna fortbildningsdag. 

I bilen på väg hem, efter en fullspäckad och lustfylld dag, var vi eniga om att detta koncept bara måste genomföras med våra kollegor. Redan där startade planeringen för att kunna genomföra Alléskolans MIK-jam.

Tack vare anslag från Svensk Biblioteksförening har vi nu fått möjlighet att genomföra ett MIK-jam på vår skola med all personal tidigare än vi hoppats. Vi gör det till vårt eget, men grunden bottnar i det MIK-jam vi själva deltog i. Vi blandar kompetenser, utgår från teman och bjuder in personer som är kunniga inom olika områden och låter dem möta personalen på skolan. Det är i dessa möten vi hoppas nya idéer ska kläckas och MIK-begreppet vidgas.

Vi ska inte sticka under stol med att det tar sin lilla tid att planera något liknande, med tanke på att vi har våra ordinarie arbetsuppgifter att sköta också, men vi lär på vägen och tar små steg framåt. Vi hoppas att alla som funderar på att genomföra ett eget MIK-jam ska finna inspiration på vår hemsida och förhoppningsvis kan vi underlätta arbetet för någon. 

Är man nyfiken på att veta mera hur vi arbetat fram Alléskolans MIK-jam är man varmt välkommen att höra av sig till oss. 

Länk till det första MIK-jammet som arrangerades i Norrköping den 13 maj 2019: https://mikjam.se/ 

Anna Danielsson

Jag heter Anna Danielsson och har arbetat som skolbibliotekarie sedan hösten 2017, efter flera år som lärare i svenska och hem- och konsumentkunskap. Jag har det övergripande ansvaret för MIK-arbetet på skolan och tillsammans med skolans MIK-grupp är det just nu mycket fokus på Alléskolans MIK-ekologi – de röda trådarna för likvärdighet och progression.

Karin Nielsen Lundin

Jag heter Karin Nielsen Lundin och arbetar som skolbibliotekarie sedan 2012. Jag ansvarar för området litteratur och språklig förmåga. Jag har också huvudansvar för utvecklingen av ett kommunövergripande MIK-projekt, kallat Gruvan. Det är ett lokalhistoriskt projekt för kommunens alla femmor som formats tillsammans med vårt lokalhistoriska arkiv och museum Brukskultur.

Lina Nässén

Jag heter Lina Nässén och har arbetat på Alléskolans bibliotek som skolbiblioteksassistent sedan hösten 2017. Jag assisterar i olika projekt inom MIK och språklig förmåga, både gruvan-projektet och Alléskolans MIK-ekologin. Jag ansvar för tekniken på biblioteket som vi kallar Digiteket, vår hemsida och även design & layout.