Alléskolans bibliotek

Information till inspiratörer

Uppmärksamma! En del information finns i två upplagor – Plan A och Plan B. Plan A kommer vi förhoppningsvis arbeta efter under MIK-jammet då den innebär att allt är ”som det brukar”. Då välkomnar vi er inspiratörer hit till Alléskolan! Vi får umgås hela dagen och ha trevligt tillsammans här på plats.

Plan B är anpassad för de restriktioner som gäller om rådande omständigheter fortsätter gälla även efter sommaren. Vi hoppas förstås att flera inspiratörer har möjlighet att vara på plats men vet att flera av er inte kan eller får resa i tjänsten om restriktionerna kvarstår. Vi planerar för att ni då finns med via Google Meet. 

Vi meddelar under vecka 32 vilken plan som kommer att gälla. Hoppas ni har överseende med den korta tidsintervallen.