Dagens uppgifter

Lego-leken

Samarbetsövning
Ord till legoövningen

Steg 1 Brainstormning

AR/VR som pedagogisk upplevelse
Det demokratiska uppdraget
Fake News – vem kan jag lita på
Film som pedagogiskt redskap
Nätvett – vett och etikett
Programmering för ökad digitalisering i klassrummet
Spel som undervisning

2 Hisspitch

3 Presentation 1

Åk 4-6 + särskolan
Åk 7-9

4 Utveckla

5 One shot

Hur man laddar upp filmen på google drive

Åk 4-6 Drive mapp för One shot video

Åk 7-9 Drive mapp för One shot video

6 Presentation 2

Åk 4-6 + särskolan Exit ticket

Åk 7-9 Exit ticket