Alléskolans bibliotek

Tid: Höstterminen i sexan
Omfattning: Samtliga lektioner i svenska, SO och NO under en vecka.
Ämnen: Svenska, historia, teknik
Samarbete: Skolbiblioteken i Åtvidaberg och Brukskultur

Syfte:

Projektet Gruvan har flera syften. Ett är att använda vår egen närmiljö och lokalhistoria i undervisningen i svenska, historia och teknik. Det historiska perspektivet ska ge insikter om hur samhälle, teknik och människans förutsättningar förändrats. Boken Gruvan av Sara Lövestam skildrar ett gruvsamhälle, som har många likheter med samhället i det historiska Åtvidaberg, är utgångspunkten för hela arbetet. Vad fanns det i Åtvidaberg för 150 år sedan? Hur hade ert liv varit om ni fötts här då? Hur kan vi ens veta hur det var då när ingen levande finns kvar som kan berätta? är frågeställningar som löper som en röd tråd genom projektet. Lärarna får stöd av skolbiblioteken i Åtvidaberg och Brukskultur för att kunna genomföra arbetet.

Roy Andersson från Brukskultur i klassrummet under gruvan veckan 2020

Gruvan-projektet är

  • ett skönlitterärt projekt och ska ge eleverna insikt om att läsning av skönlitteratur kan ge insikter i människors livsvillkor.
  • ett projekt för ökad kunskap inom MIK:
  • Hur kan man veta saker om hur det var förr när ingen levande finns kvar som kan berätta?
  • Vad är en källa? Olika typer av källor.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna. 
  • Göra jämförelser mha VENN-diagram
  • ett projekt för att med hjälp av ett historiskt perspektiv få syn på hur teknikanvändning och säkerhet vid användning av teknik har förändrats.Läroplansmål som Gruvan utgår från:

Gruvan består av 8 moment samt pulspromenader:

VIRTUELL RUNDTUR – STENEBO GRUVA, UKNA

Läs mer om gruvan:

blogginlägg: