Alléskolans bibliotek

Ni ska besöka elever i årskurs 2 och boktipsa för dem.

Inför besöket

 • Ni ska skapa ett kreativt boktips och genomföra muntliga boktips till eleverna i åk 2 så att de blir nyfikna på att läsa dem. Redovisningarna kommer att ske i smågrupper.
 • Du kommer att tilldelas en team-drive där du hittar alla tider, grupper och checklistor innan besöket.
 • All organisation sköts av skolbiblioteken men du som lärare förväntas ta ett gemensamt ansvar för att besöket ska fungera: vilka klasser som ska gå, vilka som ska ta emot, var redovisningarna ska hållas, var fika delas ut och var tipspromenaden går. Skolbiblioteken ansvarar för att en checklista för detta skapas.
 • Du som lärare förväntas berätta för skolbibliotekarien om det finns allergier eller liknande som kräver speciellt fika.

Besöket

Bookbuddiesredovisningen ske fredag förmiddag , v 17 (veckan efter världsboksveckan som infaller med datumet 23 april, Världsbokdagen)

Under besöket ska ni boktipsa eleverna om böckerna och göra dem nyfikna på att läsa. Tänk på språket och att vara tydliga så att alla förstår. Ni ska vara läsande förebilder! Tänk på syfte och mottagare.

KlockanAlléskolanCentralskolan
8.20Samling för avfärd: 2 klasser går till Centralskolan, 2 klasser stannar kvarSamling för avfärd: 2 klasser går till Alléskolan, 2 klasser stannar kvar
8.45Välkomna! Uppdelning i grupperVälkomna! Uppdelning i grupper
ca 9.00Redovisningar i smågrupper. Femmorna sitter kvar, tvåorna går runt.Redovisning i smågrupper. Femmorna sitter kvar, tvåorna går runt
ca 9.30- 10.00Tipspromenad i den sista redovisningsgruppen. Två:or och femmor går tillsammans
Avslutning med fika, utomhus
Tipspromenad i den sista redovisningsgruppen. Två:or och femmor går tillsammans
Avslutning med fika utomhus
ca 10.10Avfärd tillbaka till skolanAvfärd tillbaka till skolan

Efter besöket

 • Ni lämnar era kreativa boktips för att ställas ut på Centralskolans bibliotek.

Centralt innehåll i Lgr-11 som projektet knyter an till:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare […] Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter […]
 • Språkliga strategier för att minnas […] t.ex. tankekartor och stödord.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte […]
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga […]
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.