Alléskolans bibliotek

Alléskolans bibliotek ska vara till för alla som går och arbetar på skolan. Under respektive rubrik kan du läsa om hur vi arbetar för att vara ett stöd för elever med läsnedsättning, annat modersmål eller med olika funktionsvariationer.