Alléskolans bibliotek

Bokprat och bokattacker

Bokpraten syftar till att stimulera elevernas egenvalda läsning. Utöver dessa tillkommer presentationer av böcker kopplade till olika lästeman som vi planerat tillsammans.