Alléskolans bibliotek

Ni ska besöka elever i årskurs 4 och boktipsa för dem.

Inför besöket

 • Förbered boktipset och den muntliga framställningen:

 1. Muntlig framställning anpassad för åk 8. Läs boken och skriv en recension och förbered en muntlig presentation anpassad för åk 8.
 2. Anpassa samma text och presentation för målgruppen åk 4.

Ni ska genomföra muntliga boktips till eleverna så de blir nyfikna på att läsa dem. Ni ska också lämna era boktips i form av en digitalt framställd affisch.  Till exempel framställd i gratisprogrammet Canva. Följande instruktion till eleverna och bedömningsmatrisen har arbetats fram av arbetslag G och får gärna användas.

 • Redovisningarna ska ske i smågrupper (ca 4 elever i åk 4 möter fyra elever i åk 8). Eleverna kommer att hinna redovisa för två grupper.

Ert boktips ska innehålla:

 • Vad boken heter och vem som skrivit den.
 • Bild och namn på den som tipsat om boken.
 • En recension av boken som lockar till läsning.
 • Gärna ett citat från boken som slutar…
 • Vem boken passar till.
 • Vilken genre boken tillhör.
 • Vilken nivå läsaren bör vara: lättläst, svårare eller kanske en bok att ta med hem och läsa med en vuxen?

Efter besöket

 • Lämna ett ex av er affisch till Allébibblan.

CENTRALT INNEHÅLL I LGR-11 SOM PROJEKTET KNYTER AN TILL:

 • att leda ett samtal […]
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare […] Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, t.ex. digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdomsförfattare […]
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud […] och hur uttrycken kan samspela med varandra, t.ex. i en webbtext.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Hur man citerar.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet…