Alléskolans bibliotek

Er klass får besök av elever från årskurs fem. De har förberett boktips till er och ska ha planerat boktipset efter era barns ålder.

Inför besöket

  • Redovisningarna kommer att ske i smågrupper. Du som lärare förväntas sätta ihop eleverna i smågrupper, utifrån elevens läsnivå. Du kommer att få ett dokument, av din skolbibliotekarie, delat med dig där du skapar grupperna. Där kan du också se vilka böcker och elever som dina elever kommer att möta.
  • Du som lärare förväntas berätta för skolbibliotekarien om det finns allergier eller liknande som kräver speciellt fika.
  • All organisation sköts av skolbiblioteken men du som lärare förväntas ta ett gemensamt ansvar för att besöket ska fungera: vilka klasser som ska gå, vilka som ska ta emot, var redovisningarna ska hållas, var fika delas ut och var tipspromenaden går. Skolbiblioteken ansvarar för att en checklista för detta skapas.
  • Du kommer att tilldelas en team-drive där du hittar alla tider, grupper och checklistor innan besöket.

Besöket

Bookbuddiesredovisningen ske fredag förmiddag , v 17 (veckan efter världsboksveckan som infaller med datumet 23 april, Världsbokdagen)

KlockanAlléskolanCentralskolan
8.20Samling för avfärd: 2 klasser går till Centralskolan, 2 klasser stannar kvarSamling för avfärd: 2 klasser går till Alléskolan, 2 klasser stannar kvar
8.45Välkomna! Uppdelning i grupperVälkomna! Uppdelning i grupper
ca 9.00Redovisningar i smågrupper. Femmorna sitter kvar, tvåorna går runt.Redovisning i smågrupper. Femmorna sitter kvar, tvåorna går runt
ca 9.30- 10.00Tipspromenad i den sista redovisningsgruppen. Två:or och femmor går tillsammans
Avslutning med fika, utomhus
Tipspromenad i den sista redovisningsgruppen. Två:or och femmor går tillsammans
Avslutning med fika utomhus
ca 10.10Avfärd tillbaka till skolanAvfärd tillbaka till skolan

Centralt innehåll i Lgr-11 som projektet knyter an till:

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Centralt innehåll som går att utveckla vidare utifrån projektet:

När ni ska skriva om er träff med era BookBuddies:

  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel skriva ned något man talat om.
  • Texter som kombinerar ord och bild […] t.ex. webbtexter.

När ni har läst era böcker:

  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.