Alléskolans bibliotek

Alla klasser besöker biblioteket med sin lärare, på schemalagd tid, i cirka en halvtimme varannan vecka. På varje pass har skolbibliotekarien en liten mikrolektion i bibliotekskunnighet eller i genrekunskap, tid för lån och böcker och tid för egen tyst läsning. Det är också en chans för läraren och skolbibliotekarien att stämma av och samarbeta kring elevernas läsning, både på individ och gruppnivå.

I åk 4 träffar alla klasser Anna, som fokuserar på bibliotekskunnighet, trygghet och struktur under biblioteksbesöket.

I åk 5 och 6 träffar alla klasser Karin, som fokuserar på genrekunskap och hur man gör kloka och självständiga val av låneböcker.

Syfte:

  • Stärkt bibliotekskunnighet: lära sig att orientera sig i den märkning av böckerna som ska underlätta för eleverna att bli självständiga i att hitta böcker på egen hand.
  • Bredda elevernas läsrepertoar och skapa nyfikenhet att prova nytt.
  • Stärkt läsförståelse genom ökad genremedvetenhet: komplettera och stötta arbete med genrerna som görs i den ordinarie undervisningen i svenska.
  • Skapa ett språk för att tala om sin läsning: vi får en gemensam bild av vi menar när vi vill ha en “rolig bok” en “spännande bok” och så vidare.
  • Stöd för eleven och läraren att välja rätt böcker för sin läsning.
  • Tid för lån och egen tyst läsning.
  • Regelbundet möte mellan lärare och skolbibliotekarie.