Alléskolans bibliotek

Bibliotekslektioner

  • Alla klasser, 4-6 och förberedelseklass, har schemalagda bibliotekslektioner varannan vecka.
  • Samverkan mellan skolbibliotek och lärare kring vad som ska ske på bibliotekslektionen så innehållet känns relevant. 
  • Klassen får med en läsgodis-påse till klassrummet för att det ska finnas böcker där eleverna är.

Syfte:

  • Stärkt bibliotekskunnighet: lära sig att orientera sig i den märkning av böckerna som ska underlätta för eleverna att bli självständiga i att hitta böcker på egen hand.
  • Bredda elevernas läsrepertoar och skapa nyfikenhet att prova nytt.
  • Stärkt läsförståelse genom ökad genremedvetenhet: komplettera och stötta arbete med genrerna som görs i den ordinarie undervisningen i svenska.
  • Skapa ett språk för att tala om sin läsning: vi får en gemensam bild av vi menar när vi vill ha en “rolig bok” en “spännande bok” och så vidare.
  • Stöd för eleven och läraren att välja rätt böcker för sin läsning.
  • Tid för lån och egen tyst läsning.
  • Regelbundet möte mellan lärare och skolbibliotekarie.