Alléskolans bibliotek

Bokklubb

Bokklubben är en frivillig aktivitet. Vi läser samma bok och diskuterar boken i ett boksamtal utifrån Chambers modell. Elevernas frågor är utgångspunkten. Vi läser mer avancerade verk för att fördjupa förmågan att se stilistiska drag och olika berättartekniska grepp. Samtalen betygsätts inte men syftar till att vara goda övningstillfällen för eleven och öka chanserna att nå ett högt betyg.

åk 7

2 träffar per/termin

Exempel på elevunderlag:

åk 8

2 träffar /per termin

Exempel på elevunderlag:

åk 9

2 träffar på höstterminen

Exempel på elevunderlag:

Underlag för boksamtal

Lärarbokklubb

Kontinuerligt under läsåret träffas vi och diskuterar böcker vi läst utifrån olika teman. Vi läser dels för att bredda vår kunskap om ungdomslitteratur, för att hitta guldkorn att rekommendera våra elever och för att hitta nya angreppssätt för att arbeta med litteratur i undervisningen. Träffarna annonseras i Facebookgruppen