Alléskolans bibliotek

Bestånd

 • Skolbibliotekets skönlitteratur riktar sig till åldersgruppen 10-16 år.
 • Det finns en mindre mängd vuxenlitteratur.
 • Biblioteket har både skönlitteratur och faktaböcker.
 • Det ska finnas lättläst litteratur som riktar sig till åldersgruppen men också en särskild avdelning med lättlästa böcker lämpliga för nyanlända samt en annan för särskolan.
 • Litteratur på modersmål ska finnas. Litteratur från Götabiblioteket och Internationella biblioteket finns som utvidgad resurs.
 • Litteratur på moderna språk ska prioriteras på engelska.
 • Bilderböcker ska finnas.
 • Talböcker lånas genom Legimus.
 • Beståndet innefattar inte klassuppsättningar eller läromedel.

Inköp av böcker

 • Böcker köps in löpande och strävan är att elever och personal ska känna att bokbeståndet känns relevant. Skollagen kräver att skolans gemensamma bokbestånd ska vara samlat så att det är tillgängligt för alla.
 • Böcker köps in av skolbibliotekarien men inköpsönskemål tillmötesgås så långt det är möjligt. Skolbibliotekarien uppdaterar löpande det bestånd av faktaböcker för fördjupning i de ämnen som Lgr-11 föreskriver.
 • Biblioteket ansvarar inte för inköp av klassuppsättningar.
 • Biblioteket hjälper gärna till med inköp till läsprojekt, teman och för fördjupning i ämnen.
 • Det tar ca tre veckor för leveranser av böcker och iordningställande av beställda böcker innan de kan lånas ut.