Alléskolans bibliotek

Er klass får besök av elever från årskurs åtta. De har förberett boktips till er och ska ha planerat boktipset efter era elevers ålder.

Inför besöket:

 • Besöket sker i och organiseras av skolbiblioteket.
 • När besöket blir av bestämmer ni i samråd med skolbiblioteket och den klass som ska besöka er, dock innan 23 april.
 • Redovisningarna ska ske i smågrupper. Du som lärare kommer att dela upp dina elever i grupper efter elevernas läsnivå. Skolbiblioteket delar ett dokument för dig.
 • Du kommer att tilldelas en teamdrive där du hittar alla listor, körscheman, etc.

Besöket:

 • Åk åtta ska redovisa sina boktips för era elever i smågrupper.
 • Eleverna som boktipsar ska lämna kvar sina boktips till er i form av en affisch så att era elever kan fortsätta att inspireras av tipsen till att läsa.
 • Åk 8 ska också ha förberett frågor om böcker och läsning, för samtal i gruppen.
 • Eleverna får en enkel fika och träffen avslutas med en stunds spel.

Efter besöket

 • Ni skriver tillsammans i klassen, en kort text om besöket och vad ni tyckte om det. Gärna med bilder.

Centralt innehåll i Lgr-11 som projektet knyter an till:

 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras verk.

När ni skriver om er träff:

 • Skapande av texter där ord, ljud och bild samspelar.
 • Texter som kombinerar ord, ljud och bild, till exempel webbtexter.

Centralt innehåll som kan knytas an till genom en utveckling av projektet:

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad […]