Alléskolans bibliotek

Här hittar du NE.

På NE hittar du olika verktyg som man kan använda sig utav.

  • NE uppslagsverk som är baserat på vetenskaplig grund och värdeneutralitet.
  • NE ordböcker som du kan använda för att få hjälp med översättning, böjning, uttal och synonymer.
  • NE play där finns 19 000 filmer, TV- och radioprogram från bl.a UR och BBC.
  • NE världens länder med relevanta och aktuella kartor, bilder, texter, diagram och frågeställningar.
  • NE världens religioner där kan man utforska världen ur ett religions-och livsåskådningsperspektiv.
  • NE E-språk är ett roligt och utvecklande sätt att träna läs- och hörförståelse samt uttal i svenska, engelska, spanska, franska och tyska utifrån autentiska nyhetshändelser. 

För att få åtkomst till NE behöver du vara uppkopplad på skolans nätverk.