Alléskolans bibliotek

Alléskolan har en digital prenumeration som alla lärare får utskickat till sin mejl.
Den finns även tillgänglig på enhetens gemensamma team drive. 

8 Sidor är en nyhetstidning
på lättläst svenska.

Bokstäverna i 8 Sidor är lite större
än i en vanlig tidning.
Meningarna är kortare.
8 Sidor har inga svåra
och ovanliga ord.
8 Sidor förklarar vad som hänt,
var det har hänt
och varför det har hänt.

Tidningen hör inte till något politiskt parti
eller någon förening.
Det är journalisterna på tidningen
som bestämmer vilka nyheter
som är viktigast att berätta.

Det är Myndigheten
för tillgängliga medier
som ger ut 8 Sidor.

(från 8 sidor 21-11-18)