Alléskolans bibliotek

Här hittar du Mediearkivet.

Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv som samlar nyheter från tryckta och digitala redaktionella medier samt radio och tv – hela vägen tillbaka till 1980-talet. Utöver redaktionella artiklar hittar du relevant innehåll från utvalda webbplatser, som exempelvis myndigheter och kommuner.

Mediearkivet täcker källor från hela Norden och innehåller även artiklar från cirka hundra tusen internationella medier. Databasen innehåller i dag ungefär hundra miljoner (!) sökbara artiklar och används som researchdatabas av journalister, researchers, författare, högskolestudenter, grundskoleelever, och många fler.

Taget från Mediearkivets hemsida


Hur använder man Mediearkivet?