Alléskolans bibliotek

Här hittar du artikelsök.

I Artikelsök hittar man  analyser, debatter, större reportage, intervjuer, artikelserier forskningsresultat, konsumentupplysning, samt recensioner av konst, litteratur, film, musik, teater och visst elektroniskt material från svenska tidskrifter och tidningar.

För att få åtkomst till artikelsök behöver du vara uppkopplad på skolans nätverk.

Längst ner på Artikelsök hittar du alternativet att anpassa typsnittet för dyslexi.