Alléskolans bibliotek

Organisation och ledning

Vår vision är att MIK-arbetet ska vara ett etablerat arbetsområde inom hela barn- och utbildningsenheten.

MIK-gruppen

Vår vision är att låta MIK-gruppen växa så den består av deltagare från kommunens alla enheter i ett 1-19-perspektiv. 

MIK-ekologin

Vår vision är att MIK-ekologin ska rymma alla stadier, från  förskoleklass till gymnasiet. Den ska rymma fler kunnigheter och fler ämnen. Kollegiet ska känna sig bekväma med MIK och det ska vara en naturlig del av undervisningen.