Alléskolans bibliotek

Eftersom varje år bjöd på nya önskningar och utmaningar fick vi aldrig någon fast plan för MIK-arbetet och undervisningen kring MIK blev inte likvärdigt för alla elever i de olika årskurserna. Dessutom hade vi en känsla av att MIK blev något som genomfördes “utöver” ordinarie undervisning, eller en happening. Hur kunde vi tänka för att få till likvärdighet och en röd tråd i MIK-arbetet, som dessutom integrerades i undervisningen och skapade möjligheter för personalen att ta till sig kunskapen och göra den till sin egen?

MIK-gruppen

Rektor gav oss möjligheten att starta en MIK-grupp på skolan. Några eldsjälar som brann för att utveckla MIK-arbetet.

Bakgrund:

 • likvärdig MIK-undervisning
 • röd tråd mellan stadierna
 • lättillgänglig plattform med färdiga förslag på lektionsupplägg/teman
 • några kunskaper och några ämnen i taget

I och med att MIK-gruppen skapades började vi fundera kring det vi kommit att kalla Alléskolans MIK-ekologi, den plattform som är vår grund för utvecklingsarbetet kring MIK, vår resursbank som finns till för personalen. Vi valde att fokusera på några kunnigheter och några ämnen i taget:

 • Bibliotekskunnighet 
 • Informationskunnighet 
 • Mediakunnighet 
 • Yttrandefrihets- och informationsfrihetskunnighet

i ämnena svenska, SO och NO.

MIK-gruppens uppdrag:

 • katalysator för MIK-arbetet på skolan
 • utvecklar skolans MIK-ekologi
 • sätter tydliga utvecklingsmål
 • omvärldsbevakar
 • fortbildar övrig personal
 • tar in kompetens utifrån
 • samarbetar med kommunens andra skolor
Madeleine Hedberg, Anna Danielsson och Marcus Wängdahl, som startade MIK-gruppen.

Projektplan

 1. Start våren 2020 med åk 4 och åk 7 som pilotklasser. Andra året blir åk 5 och 8 pilotklasser och tredje året blir det åk 6 och 9.
 2. Om tre år är planen att ha en röd tråd kring MIK, från åk 4 till åk 9. 
 3. Om fem år är planen att ha en röd tråd kring MIK från förskoleklass till gymnasiet i hela kommunen.

Organisation och ledning

Organisationen idag ser annorlunda ut i jämförelse med hur den såg ut för ett par år sedan. Idag har vi ett vidare samarbete mellan rektorer, mik-grupp och skolbibliotek. Vi har en ledning som driver men som också lyssnar in de tankar och idéer vi har. 

Då MIK-gruppen består av både skolbibliotekarie och undervisande pedagoger blir det naturligt med samtal och samarbeten. Vi har ledningen i ryggen och för kontinuerliga samtal med dem.

Nyckelpersoner