Alléskolans bibliotek

Planering arbetslagen

Schemalagd planeringstid ht21

Planering med arbetslag D: udda veckor, tisdag kl. 15-16

Planering med arbetslag E: udda veckor, torsdagar kl. 14.45-15.15

Planering med arbetslag F: jämna veckor, tisdagar kl. 14.30-15.00

Planering med övriga arbetslag sker inför de olika planerade samarbetena under läsåret.