Alléskolans bibliotek

Planering arbetslagen

Schemalagd planeringstid vt21

Planering med arbetslag 5: udda veckor kl. 14.45-15.15

Planering med arbetslag 6: udda veckor kl. 15.30-16.30

Planering av språkval: Fredagar kl. 8.20-9.00

Planering med övriga arbetslag sker inför de olika planerade samarbetena under läsåret.