Alléskolans bibliotek

Syftet med den stående bibliotekstiden är:

  • Kontinuitet i biblioteksbesöken/lån av böcker
  • Eleverna möter samma personal: lättare att bygga relation och få ett tryggare bemötande.
  • Bättre förutsättningar att lära känna barnens läsnivå, kunskap om ev läshinder, läspreferenser etc.
  • Stärkt dialog med elevernas lärare i svenska.

Bibliotekslektioner

  • Alla klasser har schemalagda bibliotekslektioner varannan vecka: åk 4 40 min, åk 5-6 förberedelseklass och särskola 30 min.
  • Samverkan mellan skolbibliotek och lärare kring vad som ska ske på lånetiden så innehållet känns relevant. 
  • Klasserna får med en läsgodis-påsar till klassrummet för att det ska finnas böcker där eleverna är.