Alléskolans bibliotek

Syftet med den stående bibliotekstiden är:

  • Kontinuitet i biblioteksbesöken/lån av böcker
  • Eleverna möter samma personal: lättare att bygga relation och få ett tryggare bemötande.
  • Bättre förutsättningar att lära känna barnens läsnivå, kunskap om ev läshinder, läspreferenser etc.
  • Stärkt dialog med elevernas lärare i svenska.

Praktisk information

På den stående bibliotekstiden vill vi att läraren så långt som möjligt följer med klassen till biblioteket.

Schemat är lagt utifrån de förutsättningar vi har idag. Om ert schema ändras, hör ni av er till oss, om vårt schema ändras, hör vi av oss.

Eleverna får naturligtvis låna på drop in när de vill på ordinarie öppettider, men under den tid som är schemalagd för er är vi två personal och så långt det är möjligt, alltid samma personal som möter barnet.

Studiedagar eller stängt i bibblan flyttar inte fram tiden till nästkommande vecka, utan om ni önskar en bibliotekstid bokar vi en ny i samråd.

Vi har tänkt oss att åk 4 har en lånetid varannan vecka och åk 5 och 6 var fjärde vecka (åk 4, åk 5, åk 4, åk 5). Skälet till detta är att vi vill etablera kontakt och relation under åk 4, medan eleverna i åk 5 och 6 kan ta ett större ansvar att komma till biblioteket mer på egen hand. Eleverna i de högre årskurserna har ofta också avancerat i att läsa böcker som tar längre tid.