Alléskolans bibliotek

Bibliotekets idé är att allt ska vara gratis och tillgängligt för alla. Genom att målsman tillåter att eleven skaffar ett lånekort får eleven tillgång till en mängd fysiska och digitala resurser. Det finns inga avgifter och du kan ansluta ett telefonnummer eller mailadress för att enkelt få tillgång till en service som skickar påminnelser till dig när lånen är på väg att gå ut.

Lånekort

Lånekort skaffas genom att blanketten om lånekort fylls i och lämnas in till skolbiblioteket. Blanketter på språken arabiska, somaliska och tigrinja hittar du här. Till ditt lånekort kopplas också en PIN-kod, normalt dina fyra sista siffror i ditt personnummer. Då kan du logga in med ditt kort och få tillgång till digitala resurser, reservera och låna om på egen hand. Det finns inga förseningsavgifter men vi kommer att påminna dig om du är sen med återlämningen. Om du, trots upprepade påminnelser och kontakt från oss inte återlämnar det du lånat kan du bli betalningsskyldig. Ta kontakt med oss om du tappat bort en bok!

Katalog

Alléskolan har också en egen katalog där eleverna kan söka efter titlar och resurser.

Alléskolans bibliotek är en del av Götabiblioteken. Eleverna lånar på Götakortet, som kan användas på samtliga biblioteket i Östergötland och Tranås. Med hjälp av lånekortet kan eleverna komma åt de resurser som erbjuds på Götabibliotekens hemsida.