Alléskolans bibliotek

Röd tråd kring nätvett

För ett år sedan genomförde skolbiblioteket en fortbildningsdag för kollegorna, kallat MIK-jam. Ett av de teman som gick att välja den dagen var nätvett. I samarbete med Kajsa från Nova-huset fick delar av kollegiet inblick i ungdomars liv på nätet och en djupdykning i sociala medier. Efter fortbildningsdagen framkom det av utvärderingen att nätvett var en av de saker man absolut ville arbeta vidare med på skolan och önskade mer kunskaper om. Sagt och gjort!

Det tog ett år, men nu är den klar: Åtvidabergs kommuns röda tråd kring nätvett, för en likvärdighet mellan förskola, skola, grundsärskola och fritidshem.

Röd tråd kring nätvett, ett dokument på 24 sidor.
Exempel från den röda tråden

Den röda tråden är ett samarbete mellan skolbibliotek, kuratorer, rektorer, lärare, kommunbibliotek och förskolans utvecklingsgrupp. Trots många kompetenser och viljor så enades vi tidigt om att arbetet skulle bygga på skönlitteratur. Många lästimmar blev det då vi gjorde ett urval till tråden. Varje åldersgrupp/årskurs har sina åldersadekvata böcker som tar upp ett ämne som rör nätvett, ex. mobilberoende, näthat, grooming, fejkade konton mm. Till varje bok har vi kopplat lärarhandledningar, övningar, filmer, planscher, poddar och mycket mera som läraren kan ha användning av i klassrummet för att bearbeta temat. Alla böcker med sina olika teman är även kopplade till läroplanen.

Precis innan skolstart presenterade Nätvetts-tråden för all personal på Alléskolan. Dagen bestod av tre moment:

  • Presentation av den röda tråden. Varje lärare och arbetslag fick sedan själva gå in och titta på det material som berörde dem just detta läsåret och prata med kollegorna om upplägg.
  • Diskutera case, som vi fått från Nova-huset. Autentiska händelser kring när det spårat ur på sociala medier och blir ett problem på skolan och för lärarna. Hur tänker och agerar vi då? Vilka handlingsplaner finns för detta på vår skola?
  • Föreläsning av Nova-huset. Detta blev dagens höjdpunkt då det uppskattades otroligt mycket av vår personal.
Digital föreläsning med Nova-huset

Efter föreläsningen kände sig många skärrade men inspirerade och var sugna på att sätta igång med arbetet i klassrummen. Vår roll, som skolbibliotekarier, blir att serva med litteratur samt att bevaka nya böcker för att se om de passar in i den röda tråden och får bli en del av den till nästa läsår. Senare i vår kommer vi utvärdera arbetet tillsammans med personalen och rektorerna.

Som en extra boost fick kollegiet varsitt exemplar av Maria Dufvas bok Värsta bästa nätet.

Värsta bästa nätet av Maria Dufva