Alléskolans bibliotek

Bokmärkestävling och novelltävling 2021

För att väcka elevernas lust till eget berättande har vi årligen en bokmärkestävling och novelltävling. Eleverna får i bokmärkestävlingen rita sitt bidrag på en mall och lämna in. Det går bra att lämna in hur många bidrag som helst. Det brukar komma in en bra bit över hundra bidrag. Av alla dessa bidrag får sedan en jury, bestående av lärare på skolan, välja ut ca 5 bidrag som vinnare. Allas bidrag trycks upp och finns sedan under året som eleverna kan lägga i sina böcker. Alla hittar sin egen favorit och några har verkligen blivit klassiker som efterfrågas år efter år.

Vinnare 2021

I novelltävlingen har vi ibland teman men alltid en öppen klass. Bidragen bedöms av en jury, som också motiverar sina val. I år fick vinnarna chansen att låta sina noveller publiceras av den lokala tidningen Åtvidabergsplatsen. Vi publicerar också novellerna här på hemsidan.

Det är viktigt att som människa hitta sitt eget uttryck och sin egen röst. Att skapa i bild och text är ett sätt att utforska vem man är. I skolbiblioteket kan sådana här tävlingar vara ett lekfullt sätt att göra det. Vinnarna får priser i form av böcker och mer skapandematerial.

Priser på väg till vinnarna i årets novelltävling och bokmärkestävling