Alléskolans bibliotek

På www.legimus.se hittar du talböcker. Talböcker kräver ett särskilt tillstånd som man kan få om man har någon form av läshinder (t.ex. dyslexi, koncentrationssvårigheter, synnedsättning). När man är under 18 år måste man ha godkännande från en vårdnadshavare som tar ansvar för att man inte sprider böckerna.

Webbspelare

När du loggat in på hemsidan, står det “till webbspelaren” i listen längst upp. Klickar du på den hittar du de böcker du lagt i bokhyllan och kan lyssna på dem direkt.

App

Appen fungerar både på mobil och surfplatta.

  • Ladda ner på App Store/Google Play. Sök på Legimus.
  • Böcker du redan lagt till, hittar du i bokhyllan
  • Du kan söka reda på nya böcker
  • Du kan välja att läsa böckerna off-line, men du måste vara on-line när du laddar ner dem.