Alléskolans bibliotek

Skoldatateket vänder sig till elever med funktionshinder, som är i behov av digitala hjälpmedel t.ex. läs-, skriv- eller planeringsverktyg. Jag som har hand om skoldatateket för grundskolan i Åtvidabergs kommun heter Christina Holmén Hägerdal och delar min tjänst mellan skoldatateket och en vanlig lärartjänst på högstadiet.

När ett behov upptäcks vänder sig läraren till specialpedagog för att sätta igång en utredning och sedan till skoldatateket för att få hjälp med alternativa verktyg. Man behöver inte ha en färdig diagnos för att få hjälp. Jag kallar sedan elev, förälder och klassföreståndare/ undervisande lärare på en träff, där vi går igenom vilka verktyg som behövs. Om du tycker att ditt barn behöver hjälp från skoldatateket ska du i första hand kontakta klassföreståndare eller speciallärare.